نمایش 1–8 از 646 نتیجه

نمایش 9 24 36

آدنیوم

15,000 تومان
بذرهارابه مدت24الی48ساعت درآب ولرم بخیسانید.سپس به عمق نیم سانتی متر بذرهارادربستر کوکوپیت کشت کنیدوروی آن راپلاستیک بکشیدجوانه زنی ممکن است

اسپارتان (ESPARTAN)

20,000 تومان
کودمایع حاوی هیومیک اسید.فولویک اسیدوکربن آلی وعناصر ماکرو بسته بندی 30cc

بذر اریکا

15,000 تومان
بذرهارا به مدت 24الی 48ساعت درآب ولرم بخیسانید.سپس به عمق نیم سانتی متر بذرها در بسترکوکوپیت یا (بسترهای مشابه)کشت کنید

بذر پرنده بهشتی

20,000 تومان
بذرها را به مدت 24 الی48 ساعت درآب ولرم بخیسانید.سپس به عمق نیم سانتی متربذرها رادر بستر کوکوپیت کشت کنید

برگ انجیری فر

15,000 تومان
بذرها رابه مدت 24الی48ساعت درآب ولرم بخیسانید.سپس به عمق نیم سانتی متر بذرهارا دربستر کوکوپیت کشت کنیدو روی آن راپلاستیک

بمباردیر(BOmbardier)

27,000 تومان
محرک ریشه گیاه .توسعه بهتر ریشه. افزایش تقسیم سلولی. افزایش سایزوکیفیت میوه. بهبود فعالیت متابولیکی وآنزیمی افزایش بهره وری و

بیوآلجاکس(BIOALGAX)

32,000 تومان
عصاره جلبک دریایی قدرتمند همراه با فولویک اسید

کود ریژو (RHYZO FL)

42,000 تومان
نسل جدیداز یک محرک ریشه و حاوی عناصر زیستی است. محصول KIMITEC اسپانیا بسته بندی 30cc