نمایش 9 24 36

هگزی تیازوکس آریا (نیسورون) 60 سی سی

50,000 تومان
هگزی تیازوکس 10% مایع امولسیون شونده هگزی تیازوکس کنه کشی از گروه ایزوتیازولیدین است و دارای خاصیت نفوذی از سطح

کلرپیریفوس 150 سی سی 40.8% پرتونار

35,000 تومان
کلرپیریفوس با خاصیت تدخینی از گروه فسفره آلی است ، ماده موثره این سم در لایه های واکسی بافت های

کلرپیریفوس مهان 40/8% امولسیون 100 سی سی

35,000 تومان
کلرپیریفوس مهان 40.8% امولسیون حشره کش تماسی و گوارشی با اندکی خاصیت تدخینی از گروه ارگانوفسفره است که دامنه مصرف

برموپروپیلات 25% امولسیون 100 سی سی مهان EC(نئورون)

65,000 تومان
کنه کش تماسی و غیر سیستمیک بروموپروپیلات کنه کشی از گروه بنزیلات ها می باشد. دوام زیادی دارد و برای