نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش 9 24 36

آدنیوم

15,000 تومان
بذرهارابه مدت24الی48ساعت درآب ولرم بخیسانید.سپس به عمق نیم سانتی متر بذرهارادربستر کوکوپیت کشت کنیدوروی آن راپلاستیک بکشیدجوانه زنی ممکن است

بذر اریکا

15,000 تومان
بذرهارا به مدت 24الی 48ساعت درآب ولرم بخیسانید.سپس به عمق نیم سانتی متر بذرها در بسترکوکوپیت یا (بسترهای مشابه)کشت کنید

برگ انجیری فر

15,000 تومان
بذرها رابه مدت 24الی48ساعت درآب ولرم بخیسانید.سپس به عمق نیم سانتی متر بذرهارا دربستر کوکوپیت کشت کنیدو روی آن راپلاستیک